Tatak na natong mga Bisaya nga dali ra magkailhanay tungod sa atong sinultihan. Kon wala gani ta sa atong kaugalingong lugar unya molangyaw ngadto sa usa ka lugar nga dili mga Bisaya ang nagpuyo moinat gyod na atong dunggan kon dunay mag-Binisaya.

Sa paglabay sa panahon, tungod sa nagkadaghang influence sa English ug Tagalog sa atong kinabuhi, maglisod na ta og tabi og straight nga Binisaya. Pero sagdi lang, ang importante karon nga kasabot gihapon ta sa atong kaugalingong pinulongan (language).

Karon atong hisgotan ang mga characteristics natong mga Bisaya nga atong ikapasigarbo sa tibuok kalibotan:

1. Basta Bisaya isog ug dili moatras kon hagiton.

Ayaw gyod ninyo awaya ang mga Bisaya. Kon inyo ganing sugdan, dakong purohan nga dili na siya moatras. Hinumdomi nga paryente sa mga Bisaya si Lapulapu, ang unang bayani natong mga Pilipino.

2. Basta Bisaya kugihan ug mangita og paagi aron mopadayon sa kinabuhi.

Dili tatak Bisaya kon moatras na lang kon mapandol sa paglakaw. Bisan kapila pa madagma, ang tinuod nga Bisaya mobangon, mangita og paagi aron mopadayon sa kinabuhi.

3. Basta Bisaya matinabangon sa mga nanginahanglan.

Ang usa ka Bisaya dili hakog (selfish) ilabi na sa panahon nga dunay nangayo og tabang. Kon unsay atong makaya, atong ihatag ilabi na sa atong igsoon nga Bisaya.

4. Basta Bisaya hilig mokaon ug ang uban dagkog tiyan.

Tatak na gyod sa mga Bisaya nga kon magpiyesta maghikay. Kon dunay hikay, adtoon. Sa probinsya, pwede ra kaayo mosuroy sa silingan aron mamakal. Walay duda nganong daghang mga Bisaya ang dagkong tiyan, no?

5. Basta Bisaya mapinanggaon sa mga tawo ug butang nga importante alang nila.

Sa akong mga kailang Bisaya, tatak na sa atong pagkatawo ang mopangga sa mga tawo nga mitabang nato niadtong nanginahanglan ta ug kadtong mga tawo nga giisip na natong kabahin sa atong kinabuhi.

6. Basta Bisaya lingaw ug siguradong kiat kon kauban ang ubang Bisaya.

Sabaan kuno ang mga Bisaya? Pero walay duda nga lingaw kauban ang mga Bisaya ilabi na kon daghan mong mga Bisaya nga magkuyog!

7. Basta Bisaya limpyado sa inadlaw-adlawng panikaysikay.

Ang mga Bisaya maligo matag adlaw (except na lang kon estudyante ug sige lang ga-exam). Tatak na sa atong pagka-Bisaya ang pagkalimpyado nato sa atong panimalay ug kaugalingon. Dili ta gusto hugawan atong pagkatawo ilabi na kon walay igong basehan.

8. Basta Bisaya buotan ngadto sa tanan ilabi na sa mga turista.

Ang usa ka Bisaya isog apan dili palaaway. Natural nga buotan ang mga Bisaya ngadto sa ubang tawo ilabi na mga turista sa atong dapit. Matinabangon ta sa isig ka ingon nga nanginahanglan og tabang.

9. Basta Bisaya utokan ug dili dali magpailad sa mga mangingilad.

Ang tinuod nga Bisaya dili dali mailad sa mga bakak nga itabi sa silingan. Ang usa ka Bisaya kahibawo maghunahuna ug moila sa tinuod gikan sa bakak ug dili mahadlok nga moingon sa uban unsay husto ug sayop.

10. Of course, Basta Bisaya gwapo ug gwapa.

Given na man tingali ni, di ba? Dili lang baya ta mga utokan, duna pay nawong nga ikasuroy sa mall! Pila ba ka pageant nga ang daog Bisaya? Mapa-lalaki man o babaye, ug bisan gani tomboy ug bayot, siguradong mailado gyod na ang atong pagkaambongan!

 

PS – Sa imong tan-aw, unsa man gyod ang tatak sa atong pagka-Bisaya?