8 Ka Vispop Finalists Nga Dili The Usual Hugot Songs

Sa lima ka tuig sa Vispop, 30 ka bag-ong awit (6 ka finalist matag season) nga Binisaya ang...

Read More