Asa Makapalit og Baratong Regalo Karong Pasko?

Mga Bisaya, pila ka adlaw na lang, Pasko na! Panahon na sad sa gamhanang pangutana: asa makapalit...

Read More