Libulan: Unang Binisayang Antolohiya sa Katitikang Queer

Kapila na mo nakabasa og mga balak ug sugilanong Binisaya nga naghisgot og kasinatian sa mga bayot...

Read More