Kadtong Halandomong Panaw sa Gabii sa Kabilin

Sa pagbundak sa uwan, matakoban ang dan-ag sa buwan. Sa pagkahanaw sa panganod, ang balangay dili...

Read More