Kadtong Halandomong Panaw sa Gabii sa Kabilin

Sa ikatulong tuig, mitambong ko sa tinuig nga Gabii sa Kabilin. Ang ika-12 nga tuig sa kalihokan may tema nga “Balangay” ug magkita-kita ta sa sunod tuig!

Read More