Nagdako sa lungsod, unya nahimong dakbayan, sa Carcar ug dinhi nako nakat-onan unsay kahulogan sa kinabuhi. Ang kinabuhi sama ra diay na sa pagpalupad og tabanog, no? Sa sinugdanan kinahanglan dunay motugpo. Dunay mga higayon nga mosawom og balik sa yuta. Apan kon makalupad na, magpabilin na lang sa hangin. Bantayan lamang nga dili mabugto ang tangsi aron dili mawala sa panan-aw. Inig ka gabii, mahipos og tarong aron magamit sa sunod higayon.

 

Ako si Rome Nicolas

Ang iyang mama mibunyag niya sa ngalan nga “Romeo Nicolas” unya¬†uban sa apelyido nga “Bonsocan.” Sa paglabay sa mga tuig, ang batang lalaki mitubo, nakamatngon og buot, nakabaton og mga higala. Sa matag higayon nga dunay bag-ong makaila, siya mopaila, “Tawga ko ninyo og Romeo.” Usa ka romantic nga ngalan nga gikaluhaan sa ngalan nga Juliet ni Shakespeare. Usahay nindot paminawn kay dali lamang hinumdoman apan dunay mga higayon nga makapuol makadungog nga dunay mangita og tawo nga wala diha.

Dihang nakamatngon og buot, human sa pipila ka pag-usab-usab sa mga agnay, siya mipaila sa kalibotan: “Ako si Rome Nicolas. Usa ka Carcaranon, usa ka Sugboanon, usa ka Bisaya.”

 

Usa ka Carcaranon

Isip usa ka Carcaranon, ako mapasigarbohon nga anak ko sa dakbayan sa Carcar. Dinhi ko nakamatangon og buot, ug walay hinungdan nganong kini akong kalimtan sa pagpangalaya na unya sa mga lunhaw nga dahon.

Kasamtangang nanimuyo sa dakbayan sa Sugbo diin dinhi na usab nanarbaho, ako mag-ulian sa among balay sa Carcar matag karon ug unya. Akong bisitahon akong mama ug lola nga maoy nagpadako nako ug hinungdan sa kon si kinsa ako karon.

 

Usa ka Bisaya

Mapasigarbohon ko sa akong pagka Bisaya. Walay kauwaw nga motingog sa kalibotan nga ako anak ni Lapulapu ug dili ko ninyo mapugngan sa akong pagka Bisaya. Isip usa ka Bisaya, padayon ko nga magsuwat og Binisaya alang niadtong mga giuhaw sa Bisdak nga pinulongan.

Sa unahan, daghan na unya kitang mga Bisaya nga mohatag og dungog sa atong lumad nga kagikan.