Sa sige nakog suwat og balak, dihay mga higayon nga nangandoy ko nga dili lamang kutob sa pulong ang akong mga gipangtagik nga garay. Tinuod, ang gahom sa usa ka balak lisod ihulagway gamit ang brutsa apan nindot sad baya kon ang usa ka balak may kaluha nga painting. Ang usa ka literary artist (magbabalak) pwede kaayo nga kauban sa usa ka visual artist (pintor)!

Gani pipila sa akong mga balak nga napatik sa Bisaya Magasin, ang Cebuano publication sa Manila Bulletin, may mga hulagway man nga gimugna kay nalakip kini sa Balak sa Semana.

 

PAGPADALA OG BALAK

Sa hinapos sa miaging tuig, giimbitar ko sa akong mga higalang sila si Brandon ug Mikki sa The Artistryst nga pundok nga mopadala og balak. Maghimo kuno silag exhibit diin ang matag balak nga isalmot himoan og painting nga mugna sa mga visual artist nga sakop sa pundok.

Wala sad ko nagduha-duha og apil. Kanindot ana nga higayon diin ang imong gipangsuwat nga balak makaluhaan og mga pinintal nga mugna sa maampingong kamot.

Ang akong gipadalang balak mao ang “kon ang martial law nahitabo pa lang karon” ug “kon imo kong binuangan” nga duha ka mugbong balak akong gipadala. Sa kadaghan nga mipadala og balak, kapin sa 35 lamang ang ilang gipili ug kini ilang gi-partner og mga visual artist. Take note: random ang pag-partner sa balak ug sa pintor.

Ang nakabunot sa akong duha ka balak mao silang James Siador (kon imo kong binuangan) ug JM Llanos (kon ang martial law nahitabo pa karon) nga managsamang kanhing tinun-an sa Fine Arts sa UP Cebu. Aron mas mahatagan og hustisya ang ilang mugna, nangita sila og paagi nga makontak ko nila aron mangayo sa akong panahom. Ako sab, kay walay problema, misulti ra ko nga sila nay bahala unsa ilang buhaton. Duna koy pipila ka punto nga gihatagan apan sa kataposan tungod kay ila na man nang mugna, malipay na ko nga makakita og pinintal gikan sa akong mugbong balak.

 

PUNDOK EXHIBIT

Sa pag-abot sa adlaw sa exhibit, sa akong pagkakita sa mga mugna gikan sa akong nasuwat nga balak, nakapahiyom gyod kong nagtan-aw. Wala ko magdahom nga mao ni ilang mahimo apan wala gyod ko ma-disappointed sa ilang mga gihimo. Biliba nako sa ilang paghunahuna sa pag-convert sa pipila ka linyang balak ngadto sa mugna nga labihan ka surreal ug puno sa symbolismo.

Ug kini ang akong mga nasuwat nga balak duha lamang sa daghan kaayong balak nga Iningles, Tinagalog, ug Binisaya nga nasalmot sa Pundok exhibit. Makita kini ninyo sa UP Cebu Jose Joya Gallery gikan niadtong Marso 22 hangtod sa Abril 12, 2017. Libre lamang kini sa tanan.

Mamahimo sad mong mamalit sa mga pinintal nga for sale ug ang dunay porsiyento sa makita ngadto sa mga beneficiary nga mga scholar sa Fine Arts program. Dili ba, nindot? Kon duna moy higayon, bisitaha unya kining mga mugna sa UP Cebu, Bisaya.