Ganahan mo moadto og hadlok nga horror booth, mga Bisaya? Ang Kakahuyan sa Parkmall makaigking!

Dunay engkanto, maligno, tikbalang, ug nagkalain-laing Bisaya nga hadlok nga linalang ang magpakita dinhi bisan udtong-tutok. Angay bantayan ang mga siyagit sa kahadlok. Tingalig makuratan ka sa kahadlok.

Ania ang nagkalain-laing linalang nga inyong makit-an sa Kakahuyan sa Parkmall:

Ang Kakahuyan sa Parkmall pwede kaayo sa bisan kinsa nga otso anyos pataas. Mas maayo kon kuyogan ang mga bata og mga kauban nga dagko na tingalig maunsa sila.

Unya, isog ka? Abli kini gikan sa alas dos hangtod sa alas diyes sa gabii.

Tag-P50 lamang ang bayad. Ang nakanindot dinhi kay mora siyag maze diin pwede mong masaag gikan sa entance padulong sa exit. Kon dili kaya ang kahadlok, pwede gyod nga mobalik sa agi.