Kapila na mo nakabasa og mga balak ug sugilanong Binisaya nga naghisgot og kasinatian sa mga bayot ug tomboy sa katilingban, mga Bisaya?

Adunay pipila ka sa mga kasinatian sa mga miyembro sa LGBTQ+ (ug ang mas inclusive nga termino mao ang LGBTQQIP2SAA nga kon tagsa-tagsaon mao ang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, pansexual, 2-spirited, asexual ug allies) nga mabasaha nato sa katitikang Binisaya apan nagkatag kini sa nagkalain-laing publikasyon sama sa Bisaya Magasin, ang nag-unang Binisayang magasin nga gimantala sa Manila Bulletin.

Kahibawo ba mo nga ang “Libulan: Binisayang Antolohiya sa Katitikang Queer” mao ang unang libro nga naghugpong sa mga kasinatian sa mga Bisayang miyembro sa LGBTQ+? Ania ang hapin niining libroha, mga Bisaya:

Karong tuig 2018, ang Libulan mabasa ug mapalit na nato, mga Bisaya! Daghang salamat nilang Alton Melvar Dapanas ug R Joseph Dazo nga nangunay paghimo niining proyekto nga sinugdanan sa mas daghan pang mga edisyon sa umaabot nga mga tuig. Ang Payag Habagatan, usa ka Binisayang website nga nagmantala og lab-as nga mga sugilanon, balak, gumalaysay, ug dula gikan sa mga magsusulat sa nagkalain-laing dapit sa Visayas ug Mindanao. Ang Basta Bisaya mapasigarbohon nga nagsuporta sa mga kalihokan sa Payag Habagatan.

 

Launching sa Libulan

Sa Marso 7, 2018, Miyerkules, mag-pre-launching na kining libroha sa Cebu Normal University. Usa kini ka tibuok adlaw nga kalihokan diin may mga Bisayang magsusulat nga magpaambit sa ilang mga sinuwat gikan sa libro ug mga kasinatian sa miyembro sa LGBTQ+ sa katilingbang Bisaya.

Sa sunod Sabado, ang opisyal nga paglunsad niiini ipahigayon mall sa Sugbo. Sa mosunod nga mga buwan, may mga umaabot nga launching usab sa Libulan sa nagkalain-laing dapit sa Visayas, Mindanao, ug hangtod na sa Luzon.

 

Inspirasyon gikan sa Ladlad

Ang Libulan namugna tungod sa inspirasyon sa antolohiyang Ladlad nilang J Neil Garcia ug Danton Remoto sa kaulohan. Panahon na usab sa mga Bisaya! Tuig 2018 ug angay nga may tingog na sa katitikang Binisaya ang mga kasinatian sa nagkalain-laing miyembro sa LGBTQ+ sa katilingban ug wala nay mas maayong paagi sa pagdokumento niini kondili ang pagmugna og antolohiya sama sa gimugna sa Ladlad sa katitikang Pilipino.

Kon itandi sa Ladlad, ang antolohiya nga nagsaysay sa mga sugilanon, balak ug gumalaysay bahin sa mga kasinatian sa mga mahuyang sa nasodnong Pilipinhon, ang Libulan dili lamang bahin sa mga bayot. Giapil usab dinhi ang mga kasinatian sa tomboy ug nagkalain-laing miyembro sa katilingbang LGBTQ+.

 

Sulod sa Libulan

Sa sulod sa Libulan, mabasahan ang mga sugilanon, balak, gumalaysay ug dula nga sinuwat sa pinulongang Sugboanong Binisaya ug Iningles. Napulog-unom ka sa mga hamtong ug batan-ong magsusulat nga Bisaya ang mipaambit sa ilang mga sinuwat alang sa unang Binisayang antolohiya sa katitikang queer.

Mao kini ang mga Bisayang magsusulat nga gipaambit sa ilang agi dinhi ning unang antolohiya sa librong Libulan:

Alang sa dugang impormasyon bahin sa mga gitakdang launching ug unsaon pagpalit niining libroha, bisitaha lamang ang Facebook page sa Libulan. Ipaambit kini ninyo ngadto sa kauban natong mga Bisaya!