Kinsa kahay makatag-an sa panahon? Bisan naglagiting ang kainit sa adlaw, mamahimo nga unyang taudtaod modag-om lang og kalit. Taluhakaw lamang nga mobugnaw ang hangin ug motaligsik. Kon mobunok ang uwan, dali rang moawas ang tubig gikan sa estero ug magbanaw ang mga dalan. Daghan ang mangita og kapasilongan apan duna gihapoy mga bata nga magdagan-dagan, magdakpanay ilawom sa nagbangotan nga panganod.

Ang matag dalan sa Sugbo may iyang kaugalingong sugilanon. Kon kining mga abogong semento sa dakbayan makasulti pa lamang dili gyod sila mahutdan og mga hisgotanan. Ilabi na kon mag-uwan. Sa usa ka hilit nga dapit nga gitawag og Eskina Alter, may mga sugilanon nga gamay pa lamang ang nakadungog ug daghan ang dili buot motingog sa ilang mga nasaksihan ug nadunggan.

DAG-OM

Kon matabonan na gani ang kahayag sa adlaw siguradong daghan ang mohangad motan-aw sa panganod buot mosuta kon duna bay dag-om. Kon modag-om na gani sa Eskina Alter, paspas na ang mga tunob paingon sa nagkalain-laing edipisyo. Lisod na nga maabtan og taligsik dinhi ning dapita.

Sa Eskina Alter daghang mga anino ang nanagduko ug dili buot magpaila sa ilang tinuoray nga pagkatawo. Kining eskinaha makit-an dinha sa Twitter. Oo, kanang wanang sa internet diin ang matag mensahe dili molapas og 140 ka karakter. Tago kini nga dapit nga manglimbawot ang mga makataak dinhi sa unang higayon. Mga uhaw nga anino ang sagad makit-an dinhi nga nangita og uwan nga mopatagbaw sa ilang gibating hulaw.

Dinhi sa Sugbo ang hashtag nga #AlterCebu maoy agianan aron moabot niining maong eskina. Sagad mobisita dinhing dapita may kaugalingong dagangalan aron matagbaw og reply, favorite ug retweet sa mga tweet, hulagway ug video nga ilang makit-an. Walay angay kahadlokan kon magtakoban ang mga anino nga mobisita. Sagad sa mga moduaw dinhi gikan sa ilang smartphone. Mas dali lamang ang pagbalhin gikan sa ilang orihinal nga pagkatawo paingon ngadto sa anino nga buot niyang gamiton tungod sa multi-user nga feature sa Twitter. Dili usab lisod ang pagmugna og bag-ong anino: bisan unsa nga ngalan ug hulagway, walay ID nga pangitaon inig register.

Kon maabot ang anino sa Eskina Alter, kinahanglang ibilin ang iyang moralidad sa ilang panimalay. Kini ang lugar diin ang mga anino walay kahadlok nga mopaambit sa ilang gibating kahulaw sa unod ug kainit sa panit nga bunga sa bag-o lang nahanaw nga lagiting sa adlaw. Sanglit puros mga lalaki ang anaa dinhi, gipangbandera dinhi sa mga hulagway ug video ang ilang mga kinatawo ilabi na nilang mga walay ulo ug nanagmaskara.

Sa pagdag-om sa Eskina Alter, agresibo ang mga uhaw nga anino nga makakita og laing anino aron mag-inunongay sa pag-abot sa uwan. Dili sa tanang higayon makakita sila og kauban sanglit sama sa bisan asang eskina ug abtanan sa katawhan, pilian ang mga anino ug tingali nakalimot sila nga sa lugar nga puros anino, dili daling makakita og gwapo nga dunay abs. Dili magpasikop ang taghap sa matag higayon.

BUNOK

Sa pagbunok sa uwan, ang dakbayan mapuno sa kasikas nga moigo sa atop sa mga balay, epidisyo ug lahos na sa sementadong dalan. Kon ugaling wala pa makapasilong, mangita dayon og payong, ibukhad kini aron dili mabasa. Kon wala, mamahimo usab nga modagan paingon sa labing duol nga atop.

Sa Eskina Alter, mahibaw-an nga mibunok na ang uwan kon dili na lamang retweet ug favorite ang gipangbuhat sa usa ka anino. Napul-an na siya sa pagtan-aw sa kasadya sa iyang palibot ug siya mismo gusto nang moapil sa pagkaligo sa uwan. Kon sa pagbunok sa uwan mangita gani og kapasilongan buot pasabot niana dili pa andam mabasa ug magdakpanay ilawom sa nagbangotan nga langit. Gusto lamang mosaksi sa mga esena nga nanghitabo gikan sa ilang hayahay nga nahimutangan.

Sa unang higayon nga maligo ang anino sa uwan, magpangurog ang iyang abaga ug tuhod. Tingali tungod bugnaw ang tubig ug manuhutsuhot ang katagming sa hangin sa iyang panit.

Dihay usa ka anino, tawgon nato nga dagangalan nga Mark, dise-sayis ang panuigon, bag-o lamang nakadungog unsaon pag-abot sa Eskina Alter tungod sa iyang higala nga iyang nailhan sa Grindr, usa ka social app alang mga lalaki nga moromansa og kaubang lalaki. Gisultihan siya, “Kon gusto kag bag-ong adventure, daghan sa Alter, bay! Mamahimo kang masikat dira labi na nga fresh pa ka.”

Sa sinugdanan atras-abante ang iyang mga lakang sanglit kinsa bay may kaisog nga mopadayon niining luna nga walay kasiguradohan? Wala ra madugay dihang una niyang natilawan ang himaya sa usa ka anino sa Eskina Alter. Tawgon lamang nato sa dagangalan nga Karl, usa ka iladong personalidad nga hilig motilaw sa mga bag-ong abot. Ang iyang Twitter napuno sa nagkalain-laing hulagway ug video sa mga batan-on nga iyang gilingaw ug gipatilaw sa iyang katakos nga mokulitog sa ilang mga gilok. Usa lamang si Mark sa iyang mga gibunyagan ug karon iya nang na-upload ang video niini sa iyang account. Daghan na ang mga retweet ug favorite nga iyang naani sama sa uban pa niyang mga mugna.

Apan sa dili madugay maanad ra si Mark sa pagbunok sa uwan ug igo na lamang siyang modagan, moapil sa mga nanagdakpanay nga mga anino sa Eskina Alter.

BAHA

Kon kusog na ang uwan, dili madugay magsugod na usab ang baha sa Eskina Alter. Sa pagdagayday sa tubig gikan sa atop paingon sa estero ning dakbayan, dakong purohan nga kini moawas ug mobanaw sa dalan. Ang mga sakyanan mag-ampo nga dili matanggong niining dapita sa dakbayan sanglit daghan na dinhi ang namatyan og makina.

Ang mga anino dinhi nagtan-aw sa baha isip bul-og sa tubig nga gusto nilang masinati. Sa higayon nga magbaha na ang mga followers, retweets, ug favorites sa ilang Twitter, mamahimo na silang ilado sa ubang mga anino dinhi ning eskina. Kon dunay may bag-ong abot, dali silang mailhan sanglit mogawas sa nag-unang resulta sa pulong “alter cebu” ang ilang mga tunob. Kinsay bay dili ganahan mamahimong artista dinhi ning Eskina Alter nga isipon ka nga bathala sa gipang-uhawng anino?

Tungod sa nasinating kabantog ni Karl dinhi sa Eskina Alter, mapuno siya sa mga imbitasyon gikan sa ubang anino, ilabi na sa mga bag-ong abot nga wala pa mabunyagi. Nasayod si Karl sa iyang binuhatan ug unsay mamahimong mahitabo kon magpatuyang siya. Metikuloso siya sa pagkaligo sa uwan. Andam ang iyang condom ug lube kon kinahanglan nang gamiton. Ang iyang Twitter napuno usab sa mga pahimangno unsay angay buhaton kon panahon na nga maligo aron inig human og pauga walay mahibilin nga daotang timailhan sa iyang binuhatan sama sa HIV ug AIDS nga mamahimo niyang makuha kon ugaling masipyat siya sa iyang makauban sa pagkaligo sa uwan.

Ug hangtod karon nagpadayon gihapon si Karl sa iyang pagkaligo sa uwan matag higayon nga mobunok kini sa Eskina Alter. Miangkon siya nga naglisod na siya og hunong sanglit nalingaw na siya sa pag-agay-ay sa bul-og sa baha.

Apan nangandam na siya sa adlaw nga patyon ang iyang gimugnang anino sa wanang sa internet ug mopadayon og lakaw paingon ngadto sa unahan.

 

TUANG

Sa pagtuang sa uwan, mohinay-hinay na usab og kauga ang dalan. Sa pagkawala sa baha ning Eskina Alter, magsugod na usab og pauga ang mga nabasa. Sila usab nga naligo sa uwan mangita og tuwalya aron dili mahilantan. Inig human niining uwan, mobalik na usab ang sidlak sa adlaw. Ug kinahanglan nang mopadayon ang mga natanggong dinhi atol sa miaging baha.

Silang Karl ug Mark duha lamang sa mga anino nga mobiya sa Eskina Alter matag tuang sa uwan. Mamalik sila sa ilang tagsa-tagsa ka pinuy-anan. Kon mahuman na sa pagduwa sa uwan, kinahanglan nang manarapo ug mopahuway sa ilang isig ka panimalay. Nasilsil na sa ilang mga alimpatakan nga duwa lamang ang pagdakpanay sa Eskina Alter ug ang ilang mga nadakpan kinahanglang buhian kon nahuman na ang duwa.

Tinun-an pa lamang sa kolehiyo si Mark. Bag-o lamang siyang naabot dinhi sa dakbayan sa Sugbo, anaa pa sa unang ang-ang sa iyang lima ka tuig nga kurso sa iladong pribadong eskuylahan sa Talamban. Sa dihang gipangutana siya kon duna ba siyay plano nga mobiya sa Eskina Alter, mipahiyom siya ug mitubag, “Kon makakita na kog uyab.”

Usa ka call center agent si Karl ug miangkon nga pangpawala sa iyang stress sa nasinati sa trabaho ang pag-estambay sa Eskina Alter aron maligo sa uwan. Sukwahi kang Mark, may kaunong sa kinabuhi si Karl apan milangyaw kini sa Manila ug wala pay kasiguradohan kanus-a kini mobalik. Nakit-an usab niya kini dinhi sa Eskina Alter ug miangkon siya nga kon ugaling biyaan siya niini tungod nagpadayon gihapon siya sa iyang binuhatan bisan gipahimangnoan nga mohunong na, “Padayon lang. Dili tingali mi alang sa usag-usa.”

 

Ang Eskina Alter saksi sa nagkalain-laing sugilanon sa mga gipang-uhawng anino ug matag bunok sa uwan magpabiling buka ang mga mata niini. Kon ugaling moabot ang panahon nga may mopasirado na niining lugara, walay duda nga may bag-o na usab nga eskina nga mopatim-aw nga mamahimong kaligoan sa mga gipang-uhaw sa himaya sa uwan.