Mga Bisaya, usa ka ba sa mga developer ug entrepreneur dinhi sa Sugbo? Kon gusto nimong mahibaw-an ang mga bag-ong balita bahin sa teknolohiya, dunay ipahigayon nga Google tech workshop sa JCenter Convention Center karong Nobiyembre 18, Sabado.

Ang “DevFest GDayX Cebu” nga gi-organize sa GDG Cebu (Google Developers Group Cebu) ug GBG Cebu (Google Business Group Cebu) sa unang higayon.

Daghang mga kalihokan ang manghitabo. Dunay mga international speakers nga giimbita aron mopaambit sa ilang kahibalo. Ang kalihokan gisuportahan sa Google apan mga volunteer ang organizer niini diin naa na karon sa ikalimang tuig ang Devfest Cebu.

 

Devfest Cebu

Ang Devfest tinuig nga kalihokan sa GDG Cebu, usa ka pundok sa mga program ug mahiligon sa teknolohiya dinhi sa Cebu. Matag Devfest, kapin sa usa ka libo ka mga Bisaya ang motambong ug maminaw sa bag-ong balita bahin Google technologies nga gamit alang sa mga programmer ug tech community.

Karong tuiga, gipabug-atan ang pagbaton og nagkalain-laing panel discussion aron hisgotan ang circular economy, startup technology, ug unsaon pagpamaayo sa mga developer/programmer sa Sugbo karon.

 

GDayX Cebu

Ang GDayX Cebu tinuig nga kalihokan sa GBG Cebu, usa ka pundok sa mga entrepreneurs, digital marketers, ug startup enthusiasts dinhi sa Sugbo. Sa pagbalik sa GDayX Cebu human sa pila ka tuig nga pagpahuway, hisgotan karon ang kalamboan sa nasod ug unsay kaugmaon sa teknolohiya.

Niing kalihokan, silang mga walay alamag pa sa pagpadagan sa teknolohiya mas makahibawo na karon unsay kaugmaon sa negosyo, teknolohiya, ug mga trabaho dinhi sa Sugbo.

 

Mangadto Ta, Mga Bisaya

Ug kining duha ka kalihokan, giusa na karong tuiga.

Usa ka lingaw nga adlaw na usab kini alang sa mga Bisaya nga mahiligon sa teknolohiya ug kalamboan. Kon nagduha-duha pa ka nga motambong, basaha kining gisuwat sa GDG Cebu Manager nga si Shad Roi dela Cruz. Naa na dinhi tanan.

Alang sa dugang kasayoran, anaa dinhi ang kompletong detalye sa DevFest GDayX Cebu. Mamahimo pang-moregister!