Dako na gyod ang nausab sa blogging scene sa Sugbo karon kompara sa unsa kini napulo ka tuig ang minglabay. Sulod lamang sa usa ka dekada nahimo kining usa ka propesyon diin daghan na ang gustong makasulod kay abi nila sayon lamang ang hagit (challenge) sa pagka-blogger. Sa pag-usab sa dagan sa panahon, ilabi na sa social media, ang blogging nahimong usa ka challenge ilabi na niadtong nabuhi sa Youtube, sa Instagram ug sa Facebook nga wala magbaton og blog sa Blogger ba kaha o WordPress.

 

Ang Blogger sa Atong Panahon

Ang pagka-blogger sa sinugdanan sayon. Dali lamang ang paghimo og account sa WordPress o dili ba sa Blogger. Kon sauna daghan ang naghimo sa ilang mga account sa Tumblr, WordPress o Blogger isip ilang kaugalingong diary, karon daw ang mga batan-on nabuhi na sa panahon sa nagkalain-laing hulagway ug video.

Mabuhi na sila nga puros na lang reblog og GIF sa Tumblr, post og picture sa Instagram ug Snapchat, ug yawyaw sa kaligutgot sa ilang kinabuhi sa Twitter, o dili ba mag-update sa ilang Facebook unsay nahitabo sa nagkalain-laing dapit sa kalibotan.

Oo, ang social media nahimong luna alang niadtong mga nagdali sa kinabuhi. Ang Blogger ug WordPress nagpabilin niadtong mga seryoso sa ilang pagka-blogger. Dili lamang kini diary apan nahimo na gyong mga media outlet nga nagpakatap sa unsay nahitabo sa katilingban karon.

 

Ang Kontrobersiya sa mga Blogger

Ang tuig 2016 nahimong usa sa labing sikat nga tuig alang sa mga blogger sa tibuok nasod. Ang Pilipinas kapila maghisgot sa pulong blogger tungod sa milabayng piniliay. Ang eleksiyon nahimong luna diin may mga kandidato nga ilang mga kampanya nagsandig sa social media influencers nga nagtawag sa ilang kaugalingon og ‘blogger.’

Wala man gyod ni problema ilabi na social media generation kon tinuod pa lang ilang mga gipangsulti ug dili minamao-maong balita aron linglahon ang katawhan. Tungod sa ilang presensiya, namantsahan ang dagway sa mga blogger apan nagmalaomon gihapon kita nga dili pulpol og utok ang katawhan nga moila nila isip mga ‘alternative bloggers’ nga imbes nga motabang sa paglambo sa katilingban, nahimo na hinoong mga makina aron daoton ang isigkaingon.

Sa Sugbo, mapasalamaton kita nga may mga pundok sa blogger nga padayon gihapon nga nagtudlo sa mga katawhan unsa ang tinuod nga blogger ug unsay ilang mabuhat aron mapalambo ang katilingban natong mga Pilipino nga nagdako sa panahon sa teknolohiya.

 

High Intensity Bloggers (HIBsters) ug Cebu Weekly Blogging Challenge

Tungod niini, usa ko sa mga nangulo nga magmugna og challenge alang sa mga Bisaya nga blogger nga nagbase sa Cebu. Bukas kini sa tanang mga blogger nga buot seryosohon ang ilang pagka-blogger. Ang mga mingsalmot niining duha ka challenge nagpuwaw aron makabuhat sa ilang mga blog ug maapas sa deadline. Ug walay luna dinhi kadtong mga blogger nga nagpakatap og kaubang ug nagmantsa sa ngalan nga blogger.

Ang High Intensity Blogging Program nga nagtawag sa ilang kaugalingon og #HIBsters usa ka programa diin ang mga moapil magsuwat og duha ka blog matag semana. Sulod sa usa ka buwan, 8 ka blog post ang iyang mahimo. Imbes nga magdinuotay, ang grupo nag-awhag sa isip ka blogger nga mopadayon ug magsuwat. Apan dili lamang bisan unsa nga sinuwat, mga quality blog posts nga kahimut-an sa katawhan. Ang programa nagsugod kaniadtong Pebrero ug matapos sa Abril niining tuiga. Tulo ka buwan nga challenge aron dili gyod mabiyaan ang blog nga gipangga ug gimahal.

Ang Cebu Weekly Blogging Challenge, sa laing bahin, usa ka tuig nga challenge nga mag-blog og bisan usa ka sinuwat matag semana. Karong Disyembre, may Christmas Party sa mga moapil ug kadtong mga wala makasuwat matag semana moambag sa pagpahigayon unya sa party. Bukas kini niadtong mga Cebu blogger nga ilang tumong mao ang pag-encourage sa ilang kaugalingon nga dili kalimtan ang pagsuwat og bag-o alang sa ilang mga magbabasa.

Sa pagsuwat niini, ang Basta Bisaya miapil sa duha ka challenge. Tabangi ko ninyog ampo nga makahuman aron kitang tanan magmalipayon. Padayon, mga Bisaya!