Sama sa nangaging mga Biyernes Santo, mitambong na sad ko sa prusisyon dinhi sa among dakbayan sa Carcar. Ug sama sa miaging tuig, ang akong gibuhat mao ang pag-estambay og usa ka lugar aron tagsa-tagsaon og kuhag hulagway ang mga garboso nga karosa nga gipanag-iya sa mga adunahang banay dinhi sa among lugar.

Sa akong paglakaw-lakaw libot sa plasa usa nagsugod ang prusisyon ug samtang nagpadayon pa ang misa sa sulod sa simbahan, nakakita kog mga gagmayng sugilanon dinha sa ordinaryong mga lumulupyo sa among dakbayan.

Sa among pagnaog pa lang sa gisakyang traysikol, gisugat mi sa akong mama og nanindahay og kandila. Lain-laing ang kolor sa mga kandela, ug lain-lain usab ang ilang gidak-on. Ug kay wala mi plano nga mosunod sa prusisyon, amo silang gibalibaran.

Ang simbahan sa Carcar nahimutang sa bungtod diin dinha sab karon nahimutang ang panggamhanan (nga planong ibalhin sa mosunod nga mga tuig sa atbang na unya sa among barangay), ug duha ka eskuylahan nga among gikadak-an: ang Upland Elementary School, ug St. Catherine’s College. Usa ko miabot sa UP Cebu, nagtungha ko sa elementarya ug hayiskol niining duha ka institusyon sa kahibalo.

Ug sa among pagsaka sa bungtod paingon sa simbahan, mao sad ang pagsaka sa karosa sa Santo Entierro nga sagad patawgon dinhi sa popular nga tawag nga Haya. Ug tuod, daghan ang misunod sa haya sa namatayng Ginoo alang sa mga Kristiyano. Sa kinatuk-an, hapit mag-abot ang ulo ug ang ikog sa prusisyon bisan pa sa kataas sa ruta niini.

Sa pag-abot sa baba sa simbahan, dinha nag-atang ang hapit moabot og kawhaan ka mga karosa sa nagkalain-laing santo ug santa ug kaagi sa namatayng Ginoo. Gikuhaan ko og handomanan ang mga gihagoan og desinyo nga karosa nga garbo sa mga Carcaranon ug natong mga Bisaya. Gani, tungod sa kailado sa mga kahago dinhi, dunay mga istasyon ug medya nga mianhi gyod aron i-cover ang panghitabo.

Hago ang pag-apil sa prusisyon. Sa pagsunod sa mga karosa, mamuypoy ang imong tiil sa paglakaw ug mailis ang imong gikuptan nga kandila. Apan alang sa mga taga-Carcar, usa ka kini ka akto sa sakripisyo. Sa nanglabayng mga tuig, tig-apil sad ko sa prusisyon apan sa paglabay sa panahon mas gipili nako nga mokuha og mga handomanang hulagway niining mga karosa aron mas daghang mga Bisaya ug taga-Carcar ang makakita niini bisan layo sila sa among dakbayan.

Gawas sa manindahay og kandila, daghang mga gagmayng sugilanon nga wala hatagi kaayo og pagtagad. Pananglitan, ang mga tindero ug balloon. Pila nako ka mga hulagway nga nakuha dunay mga balloon sa kilid. Kay ang Biyernes Santo panahon man sa mga pamilya dinhi nga molugsong sa simbahan, hala, napuno ang tibuok plasa. Makapangutana ka diin ni gikan ang mga tawo. Apan sa kadaghang mga tindahan og barbecue, siomai ug lumpia sa kilid, tingali nagpabusog na ni daan ang ang mga taga-Carcar nga layo pa ang ilang gipuy-an. Ug sa ilang pagpauli, unta nakahinuklog sila sa unsay tinuod nga diwa niining adlawa.

Ang Biyernes Santo, bisan asa pa lang lugar sa kalibotan, handomanan sa mga Kristiyano sa pagkamatay sa Ginoo nga biktima sa inhustisya ug kabuang dinha sa panggamhanan. Unta makasabot sila niini karon ilabi na kataw-an lamang sa uban nga sunod-sunod ang pagkamatay niining nasod ni Juan.