Buot kong mangomosta sa mga batan-on sa Sugbo.

Sa pagkuyanap sa teknolohiya, daghan na usab ang nausab atong palibot. Gidugtong na ang mga dapit sa kalibotan sa internet ug karon mamahimo nang makat-on ka og daghang butang bisan naglingkod lang sa panimalay.

Isip usa ka batan-on ug base sa nakita sa akong duha ka mata, ubay-ubay usab ang wala gihapon nahutdan og paglaom sa atong mga kaubang batan-ong Bisaya.

Sa pagkakaron, mao kini ang mga pundok ug mga kalihokan nga gimugna alang sa kabatan-onang Bisaya:

 

Startup Weekend Cebu Youth

Kaniadtong Pebrero 16-18, gipahigayon ang labing unang Startup Weekend Youth Edition dinhi sa Pilipinas. Ug ning higayona, dinhi pa gyod sa Sugbo!

Mga batan-on nga nag-edad 13-18 ang mga mingtambong sa Startup Weekend Cebu Youth. Sagad nila nagtungha na sa senior high school. Ang uban naa sa junior high. Matag Startup Weekend, ang mga mingtambong maghunahuna og solusyon sa problema sa katilingban pinaagi sa paggamit sa teknolohiya.

Ug atong niining kalihokan, nabaid ang mga panghunahuna sa mga batan-on. Ila usab nagamit ang higayon nga mangonsulta sa ilang mga ideya ngadto sa mga tawo nga nakalampos na sa kinabuhi. Ug sagad nila, mga batan-on usab.

Atol sa programa, nakita nako nga kon ang mga batan-on dili lamang moundang pagpangandoy, hayag ang kaugmaon. Nagsugod ang tanan sa mga damgo ug sa matag lakang nga himoon aron makab-ot ang ilang mga pangandoy, makat-on usab sila sa bili sa kinabuhi.

Sa sunod higayon, nindot kon lain na usab nga mga batan-on ang makapahimulos sa bili sa Startup Weekend Cebu.

 

Cebu Content Creators

Ang Sugbo napuno sa nagkalain-laing digital content creators. Tungod sa internet, nahimong online ang status sa mga batan-on ilabi na sa mga nagpuyo dinhi sa dakbayan.

Ug dinhi usab nagsugod ang mga blogger. Sa paglabay sa panahon, duna nay mga vlogger (video blogger ug mga social media influencers. Sa nagkalapad nga wanang sa internet ug nagkadaghang mga batan-on nga nangandoyng mahimong ilado dinha sa internet, nakadesisyon ang among pundok nga magtukod og Cebu Content Creators.

Usa kini ka pundok sa mga batan-on nga migamit sa internet isip pagmugna og mga nagkadaiyang content nga makapahiyom, makalingaw ug makadasig sa katawhan.

Sa paglabay sa mga adlaw, nagkadaghan ang mga batan-on nga nangandoy ug kinahanglan maningkamot aron makab-ot nila ilang mga bituon. Dinhi mosulod ang Cebu Content Creators. Buot ming mogiya nila ug moagak aron mopadayon sila sa ilang nasugdang lakang.

 

Cebu WordPress Meetup

Sagad sa mga blogger nga akong kaila ang gamit WordPress. Dali lamang kining gamiton ug may solusyon sa mga problema sa mga blogger karon. Ug kahibawo ba mo nga kini ang nag-unang platform sa mga website sa internet karon?

Pipila ka tuig ang minglabay, dunay pundok sa mga WordPress users dinhi sa Cebu. Apan nahilom ang pundok human sa pila ka buwan. Ang Facebook group napuno na lamang sa mga wanted trabaho. Ning bag-ohay lamang, giimbitar ko nga mopabuhi og balik sa pundok.

Ang Cebu WordPress Meetup usa ka bukas nga pundok sa tanang gustong moapil. Nagkalain-laing butang bahin sa WordPress ang hisgotan dinhi. Ug karong kataposang Miyerkules sa Pebrero ipahigayon ang unang panagkita sa pundok.

Unta molahutay kini ug mas daghan pang meetup ang mahitabo, mga Bisaya!