Duna koy gisuwat bag-ohay lang nga likayan ang barbecue-han sa Larsian Cebu kon buot ninyong mokaon og barbecue dinhi sa Sugbo. Tungod kini sa kahugaw sa lugar ug sa mga kabuang sa mga nanindahay. Apan, karon, duna pa kahay mabuhat aron matarong ang kahiwian karon sa Larsian?

Of course! Kon gustohon gyod nga bag-ohon duna may mahimo. Ang pangutana na lang dinhi kon andam ba ang Larsian Cebu nga tarongon ang iyang binuhatan o kontento na ang mga manindahay sa ilang kasamtangang kahimtang? Karon, mag-assume ta nga andam sila nga matarong ang kasamtangang Larsian, mao kini, kon ako ang pangutan-on, ang mamahimong mabuhat sa kagamhanan:

 

1. Mas estrikto nga checking sa mga barbecue matag adlaw.

Kahibawo ko nga dunay health and sanitary permit ang mga tindahan. Apan inig kuha na, dili ko segurado kon duna may monitoring nga nag-check sa mga tindang barbecue matag adlaw.

Pananglitan, duna koy nailhan nga mga tinun-an nga nag-conduct og checking sa mga bacteria nga makuha sa mga barbecue nga gitinda sa Larsian, ug ilang nasuta nga ngilngig kaayo ang mga bacteria dinhi. Dunay mga karne nga dugay na kaayo. Pila na kaha ka mga mikaon sa Larsian ang nagkalibanga paghuman?

 

2. Mas tarong nga resibo sa mga pagkaon. Mas matinud-anon nga mga tindera.

Kaning conscious kaayo sa mga presyo, for sure, dili ni sila mga Pilipino. Ilabi na kitang mga Bisaya, dili gyod ta mosugot nga binuangan sa atong kaugalingong tugkaran. Luoy kaayo ang mga foreigner nga pangwartahan ining mga tindera sa Larsian.

Aron matarong, kinahanglan dunay mas tarong nga resibohay dinhi sa Larsian. Ug unta ang mga tindera mas maningkamot nga mohatag og tarong nga serbisyo sa ilang kustomer dili pangpadako sa ilang kaugalingong mga bulsa.

 

3. Mas tarong nga feedback monitoring. Ipaserado ang mga tindahan nga magbinuang.

Sa tinuoray, wala ko kahibawo kinsay duolon sa Larsian aron moreklamo. Dili sad ko segurado asa maabot ang akong reklamo. Mao ni nga karon nagyawyaw ko ninyo sa akong mga panahom bahin sa Larsian Cebu. Wala ko gibuhat aron daoton ang Larsian; ang ako lang, dili binuangan sa mga tindera sa Larsian ang mga tawo nga inosente ug walay kalibotan sa ilang mga kabuang.

Unta dunay mas estrikto nga monitoring sa Larsian ug dili sila mahadlok nga ipaserado ang mga tindahan nga nagbinuang. Sila ang hinungdan nganong naingon ani karon ang Larsian.

 

Gituyo ko ni nga Binisaya ang akong sinuwat aron kitang mga Bisaya lamang ang makasabot. Naa na ninyo nga mobasa niini kon inyo bang ingnan inyong mga kaila nga dili Bisaya sa kabuang sa Larsian karon.

Sa mga hingtungdan ilabi na sa tagdumala sa Larsian: ayoha ninyo ang Larsian palihog. Kahibawo ko nga duna moy mabuhat apan dili ko segurado kon duna ba moy kaisog nga tarongon ang hiwi nga pamaagi dinha sulod sa barbecue-han sa Larsian.